För företag och förening

• Ledarskap/Coach(n)ing – tydlighet alla dagar

Glädje, tydlighet, delaktighet och engagemang –
grunden till allt!
Att bli sedd och få feedback/bekräftelse är något som alla vill ha och gillar att få. Uppmärksamhet i olika miljöer/arenor skapar utveckling och större engagemang i vardagen.
mellanrum

• Organisation

Vad vill ni med företaget/föreningen?
Vad är ni bra på? Vad kan ni bli bättre på?
Snällhet, tillit och respekt
Glädje och hjärta för det man gör och där engagemang och trivsel skapar utveckling/resultat. Många saker i luften där teamwork och respekt är en förutsättning från
alla i verksamheten. Alla arbetsuppgifter är positiva för
                                         helheten och den slutliga prestationen/resultatet.
Inspirera varandra  i arbetet -Vinnande team
mellanrum

• Information, kommunikation och kommunicera

Hur skapar ni större intresse och engagemang?
Bry sig om, intressera sig och känna ansvar för sina
kolleger som vänner. Stötta varandra, vara vänlig och
visa medkänsla när andra har det tufft. Behandla varandra
med respekt, tacksamhet, tillit och integritet.
mellanrum

• 3 Bollar – Skola – Fritid – Social/hem
Skapa balans och struktur/trygghet i vardagen

Många bollar i luften och allt skall kugga i varandra. Det gäller att ha balans mellan sin idrott, skola och familjen för att få bästa prestation.
Talangutveckling – Rätt träning för rätt ålder och träna med tålamod.Individanpassad träning
Utbilda och Utveckla. Hockey/Idrott är/ska va roligt alla dagar i
veckan! ”I glädje görs de bästa prestationerna”
mellanrum

”Glädje idag”        ”Va ä möjligt”
Konsultverksamhet för företag och förening

För förening:
Jag samarbetar med Smålandsidrotten/SISU Idrottsutbildarna. Ta kontakt med din/er utvecklingskonsulent så hjälper man er eller kontakta mig direkt. Så hittar vi lösningar
Kostnad: Löses genom Smålandsidrotten
 
5 alternativ för företag och förening

1.TÄNK = Tillsammans Är Ni Kraftfulla
ett projekt i vardagen där personalen är i centrum.
Tunga nyckelord är trivsel – tillit – respekt
Skapa förändringar/förbättringar och utveckling där alla är delaktiga och engagemanget höjs.
Coach(n)ing i vardagen. Gruppmöte x 3(4-10 personer/grupp).
Medarbetarundersökning,enkäter, besök på arbetsplatsen, utvecklingssamtal och personalsamling
2. ”Glädje idag” (företag/föreningsutveckling)
Föreläsning och  2 enkäter
Sammanställning
Utvecklingssamtal 1 timma/person – skapa delaktighet och engagemang
Personalsamling/föreläsning och presentation av förändringar/förbättringar
3. Föreläsning Ledarskap och kommunikation/kommunicera
för företag och förening

tid: 2,5 timma 
Föreläsning
2 x enkät
Grupparbete
Sammanställning av enkäter och material som delges och presenteras

4. Föreläsning  ”Va ä möjligt”
tid 1,0 timma
Tema:
Inspirera varandra i jobbet
Ledarskap och kommunikation7kommunicera
Teamwork
Balans i vardagen
Den blå resan
5. Utvecklingssamtal
Frigör arbetstid och skapa kontinuitet, lyft personalen och skapa engegemang
Vi startar upp med en personalsamling där alla svarar på en
Bra-Bättre och trivselenkät och därefter information om upplägget
och tider för samtal
Feedback, nya mål och visioner
Jag finns på 0722-208784 eller Pether.eriksson@gmail.com –