Projekt och föreläsningstema

• Ledarskap/Coach(n)ing – tydlighet alla dagar

Glädje, tydlighet, delaktighet och engagemang –
grunden till allt!
Att bli sedd och få feedback/bekräftelse är något som alla vill ha och gillar att få. Uppmärksamhet i olika miljöer/arenor skapar utveckling och större engagemang i vardagen.
mellanrum

• Organisation

Vad vill ni med företaget/föreningen?
Vad är ni bra på? Vad kan ni bli bättre på?
Trivsel – effekt – lönsamhet
Glädje och hjärta för det man gör och där engagemang och trivsel skapar utveckling/resultat. Många saker i luften där teamwork och respekt är en förutsättning från
alla i verksamheten. Alla arbetsuppgifter är positiva för
                                         helheten och den slutliga prestationen/resultatet.
                                         Vinnande team
mellanrum

• Information, kommunikation och kommunicera

Hur skapar ni större intresse och engagemang?
Samma information till alla. En bra start och värdegrund att stå på. Tydlighet gör det enkelt för alla parter och man vet hur man skall förhålla sig mot varandra. Vi skapar en härlig miljö där alla kan trivas och må bra i vardagen. Alla vet vad som gäller.
mellanrum

• 3 Bollar – Skola – Fritid – Social/hem
Skapa balans och struktur i vardagen

Många bollar i luften och allt skall kugga i varandra. Det gäller att ha balans mellan sin idrott, skola och familjen för att få bästa prestation.
Talangutveckling – Rätt träning för rätt ålder och träna med tålamod.Individanpassad träning
Utbilda och Utveckla. Hockey/Idrott är/ska va roligt alla dagar i
veckan! ”I glädje görs de bästa prestationerna” 
mellanrum

”Rakt på” Konsultverksamhet för företag och förening

För förening:
Jag samarbetar med Smålandsidrotten/SISU Idrottsutbildarna. Ta kontakt med din/er utvecklingskonsulent så hjälper man er eller kontakta mig direkt. Så hittar vi lösningar
Kostnad: Löses genom Smålandsidrotten
 
5 alternativ för företag och förening

1.TÄNK = Tillsammans Är Ni Kraftfulla
ett projekt i vardagen där personalen är i centrum.
Tunga nyckelord är trivsel – effekt – lönsamhet
Skapa förändringar/förbättringar och utveckling där alla är delaktiga och engagemanget höjs.
Coach(n)ing i vardagen. Gruppmöte x 3(4-10 personer/grupp).
Medarbetarundersökning,enkäter, besök på arbetsplatsen, utvecklingssamtal och personalsamling
2. Rakt på (företag/föreningsutveckling)
Föreläsning och  2 enkäter
Sammanställning
Utvecklingssamtal 1 timma/person
Personalsamling/föreläsning och presentation av förändringar/förbättringar
3. Föreläsning Ledarskap och kommunikation
för företag och förening

tid: 2,5 timma 
Föreläsning
2 x enkät
Grupparbete
Sammanställning av enkäter och material som delges och presenteras

4. Föreläsning tid 1,0 timma
Tema:
Ledarskap och kommunikation
Teamwork
Balans i vardagen
5. Utvecklingssamtal
Frigör arbetstid och skapa kontinuitet – lyft personalen
Vi startar upp med en personalsamling där alla svarar på en
Bra-Bättre och trivselenkät och därefter information om upplägget
och tider för samtal
Feedback, nya mål och visioner
Jag finns på 0722-208784 eller Pether.eriksson@gmail.com –