15/1 – 5/3 -2015, 20 personal(Målare)
Tema: Coach(n)ing – företagsutveckling

Utvärderingsenkät(1-10):
U1. Hur var de 3 GRUPP MÖTENA?
Grupp 1=8,22 Grupp 2=9,13 Snitt: 8,67

U2. Hur var BESÖK PÅ ARBETSPLATS?
Grupp 1=8,00 Grupp 2=8,39 Snitt: 8,19

U3. Hur var UTVECKLINGSSAMALET?
Grupp 1=8,33 Grupp 2=9,25 Snitt: 8,79

U4. Hur var PERSONALSAMLINGEN?
Grupp 1=8,22 Grupp 2=9,50 Snitt: 9,50

U5. Hur var HELHETEN?
Grupp 1=8,67 Grupp 2=9,50 Snitt: 9,09

Snittet på dessa 5 frågor= 8,72